Social Media Marketing

Social Media Marketing

5 Δημοσιεύσεις Εικόνας
2 Social Κανάλια
Στρατηγική Περιεχομένου
Μηνιαίο Πλάνο
Κειμενογραφία
Γραφιστικός Σχεδιασμός
#hashtags
Δημιουργία Διαγωνισμών
Instagram Stories
+50€ έξτρα
Instagram Wall
+20€ έξτρα
12μηνιαία Στατιστικά
Διαφημίσεις των post +50€

17 Δημοσιεύσεις Εικόνας
3 Δημοσιεύσεις Βίντεο +50€ έξτρα
2 Social Κανάλια
Στρατηγική Περιεχομένου
Μηνιαίο Πλάνο
Κειμενογραφία
Γραφιστικός Σχεδιασμός
#hashtags
Δημιουργία Διαγωνισμών
Instagram Stories
+50€ έξτρα
Instagram Wall
Όμορφος αισθητικά “τοίχος”
Έρευνα Ανταγωνισμού
Διαφημίσεις των post +150€

28 Δημοσιεύσεις Εικόνας
3 Δημοσιεύσεις Βίντεο
3 Social Κανάλια
Στρατηγική Περιεχομένου
Μηνιαίο Πλάνο
Κειμενογραφία
Γραφιστικός Σχεδιασμός
#hashtags
Δημιουργία Διαγωνισμών
Instagram Stories
Instagram Wall
Όμορφος αισθητικά “τοίχος”
Έρευνα Ανταγωνισμού
Αναλυτικά 3μηνιαία Στατιστικά
Έως 4 post έξτρα (Events κ.α)
Διαφημίσεις των post +150€

40 Δημοσιεύσεις Εικόνας
10 Δημοσιεύσεις Βίντεο
Όλα τα Social Κανάλια
Στρατηγική Περιεχομένου
Μηνιαίο Πλάνο
Κειμενογραφία
Γραφιστικός Σχεδιασμός
#hashtags
Δημιουργία Διαγωνισμών
Πλατφόρμα Διαχείρισης
Instagram Stories
Instagram Wall
Όμορφος αισθητικά “τοίχος”
Έρευνα Ανταγωνισμού
2 Μηνιαία Άρθρα στο Blog σας
Αναλυτικά Μηνιαία Στατιστικά
1 Ώρα Coaching Skype Call
Έως 4 post έξτρα (Events κ.α)
Δυνατότητα Εξειδικευμένων Διαφημίσεων

Βρες το κοινό σου μέσα από τα Social Media, η διαφήμιση στο Facebook & Google προσφέρει στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να εντοπίζεται εύκολα από τους χρήστες, όταν απλώς βρίσκονται στο κινητό τους! Βρεθείτε μπροστά στο κοινό που ενδιαφέρετε για το προϊόν ή την υπηρεσία σας.